Հայտնի մարդկանց հայր-որդի համընկնում:

Ո՞ր A-listers- ին են այս որդիները կոչում Poppa: