2021
Jodie Hood

Mesozoic դարաշրջանի փաստեր և աշխատանքային թերթեր

Mesozoic դարաշրջանը կամ միջին կյանքը սկսվել է մոտավորապես 252 միլիոն տարի առաջ և ավարտվել մոտ 66 միլիոն տարի առաջ: Լրացուցիչ փաստերի կամ աշխատանքային թերթերի համար կտտացրեք: