2021
Jodie Hood

BFG Roald Dahl- ի աշխատանքային թերթերը

Բաժնի այս ամբողջ ծրագիրը ձեր ուսանողներին կամ երեխաներին կտրամադրի անհրաժեշտ կրթություն ամբողջ ժամանակաշրջանում `բոլոր ժամանակների ամենամեծ մանկապատանեկան արձակագիրներից մեկի պատմության շուրջ: